STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Stavba rezidenčních domů, viladomů a administrativních objektů

NAŠE SLUŽBY

 • příprava staveb
 • poradenství
 • projektové řízení staveb
 • cenové konzultace
 • realizace staveb
 • technický dozor investora

POZEMNÍ STAVBY

 • rezidenční domy
 • viladomy
 • polyfunkční objekty
 • cenové konzultace
 • administrativní objekty
 • interiéry

Naše projekty

REZIDENCE NAD RYŠÁNKOUREZIDENCE NAD RYŠÁNKOU
Developerský projekt dokončeno 2015

REZIDENCE NAD RYŠÁNKOU

Je určen pro zájemce o vysoce kvalitní byty ve výborné lokalitě, kteří požadují individuální přístup při řešení dispozic a výběru jednotlivých materiálů ovlivňujících konečnou podobu bytů.

Stránky projektu
Developerský projekt dokončeno 2013

REZIDENCE DUHOVÁ

Nově navržený bytový dům respektuje uliční čáru, jeho šestipodlažní hmota výškově navazuje na stávající blokovou zástavbu. Je půdorysného tvaru „L“ se čtvrtým, pátým a šestým ustupujícím podlažím.

Více o projektu